Gemide Nikah


Gemide Nikah
Cumhuriyet gazetesi umumi neşriyat müdürü Cevat Fehmi Başkut'un oğlu Acar Başkut ile Gül Demircioğlu'nun nikahları, gemi Fransa'nın Marsilya limanında bulunduğu sırasında Ankara yolcu vapurunda kıyılmıştır. Bu, Ankara vapurunda kıyılan ilk nikahtır...1959