İKİ MÜDDEİ UMUMİ & İKİ NOTER


İKİ MÜDDEİ UMUMİ & İKİ NOTER
Eski İstanbul Cumhuriyet Müddei umumisi Hicabi Dinç (yukarıda solda) ile yardımcısı Hakkı Müftüoğlu, İstanbul'da noter olarak yeni bir vazife hayatına başlamışlardır...1959