İngiliz Filosunun İstanbul Ziyareti 1959.


İNGİLİZ FİLOSUNUN İSTANBUL ZİYARETİ
Alt fotoğrafta İstanbul'u geçenlerde ziyaret eden 13 parçadan müteşekkil İngiliz filosu görülmektedir. Üst fotoğrafta da filonun ziyareti dolayısıyla İngiliz konsolosluğunda verilen davette (soldan itibaren)  Amiral Kazım Ögel ve eşi, Etem Yetkiner, İngiltere büyükelçisinin eşi, Hariciye vekili Fatin Rüştü Zorlu, Bayan M. Esenbel, Bayan Hawie, Korgeneral Tekin Arıburun, Munis Faik Ozansoy ve Bayan Perihan Arıburun görülmektedir...1959