İstanbul Şehir Galerisi İmza Günü


ŞEREF KÖŞESİ
Serginin bir duvarı bugün hayatta olmayan yazarlara ayrılmıştı. Bunlar Cahit Sıtkı Tarancı, Ercüment Ekrem Talu, Muzaffer Tayyip Uslu, Rüştü Onur, Ziya Osman Saba, Mithat Cemal Kuntay, Bekir Sıtkı, Orhan Veli, Reşat Nuri, Aka Gündüz, Asaf Halet Çelebi, Nurullah Ataç ve Sait Faik Abasıyanık idiler... 

TÜRK YAZARI OKUYUCUSU İLE BAŞ BAŞA
Türkiye edebiyatçılar birliği kitap sergisi, İstanbul şehir galerisinde okur ile yazarı bir araya getirmiştir.Yazarlar kitaplarını imzalayıp, okurları ile sohbet ettiler. Sergi 10 gün müddetince devam etmiştir...
BAŞ BAŞA
Her gün yazarlardan bir kısmı sergide bulunuyor. Kitaplarını imza ediyor ve okuyucuları ile tanışıp görüşüyorlardı. Yukarıda bu sanatçılardan (oturanlar, soldan itibaren) : Necati Cumalı, Naim Tirali, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Oktay Akbal, Behçet Kemal Çağlar. (ayaktakiler de) : Orhan Hançerlioğlu (solda), Tahir Alangu (gözlüklü) okuyucularla konuşurlarken. Yanda Behçet Kemal Çağlar (solda) ile Orhan Hançerlioğlu kitap imzalıyorlar... 1959