Mehmet Vehip Kaçı Paşa.


MEHMET VEHİP PAŞA
Çanakkale güney grubu kumandanı, aynı zamanda Mehmet Esat Bülkat Paşanın kardeşidir. Savaş tarihimizin kaydettiği gibi; Paşa zeki, cesur ve mümtaz kumanda vasıfları taşıyan değerli bir Türk evladıydı...