Mülkiye Yüz Yaşında...


ONLARDA MÜLKİYEDE OKUDULAR
Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa, Suriye Reis-i Cumhuru Şükrü El Kuvvetli, Libya Başvekili Sadullah Koloğlu
Eski başvekil Hasan Saka, Maliye vekili Hasan Polatkan, Çalışma vekili Haluk Şaman
Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen, Tekel Vekili Hadi Hüsman, Bestekar Rahmi Bey

ESKİLERDEN BİZ KALDIK
Yaşayan en eski Mülkiyeli Prof. Hasan Tahsin Ayni (sağda) ile okulun emektar serhademesi Mustafa Keçeli (solda) Mülkiyenin 100. yıl dönümünde karşılaştılar. Törenin en gözde davetlileri onlardı. Çünkü eskilerden bir Prof. Hasan Tahsin Ayni ile birde Serhademe Mustafa Efendi kalmıştı...
MÜLKİYELİ HANIMLAR
Siyasal bilgiler fakültesinin ilk kadın öğretim üyesi Nermin Abadan (solda), Mülkiyeyi bitirmiş Birsen Topçuoğlu adlı bir hariciyeci hanımla konuşurken görülüyorlar. Artık siyasal bilgiler fakültesine kadınlarda rağbet etmeye başlamıştı.
MASKELİ BALO
Mülkiyenin maskeli balosunda kadın kıyafetindeki 249 Nejat Balkan (Hariciyede yüksek bir memur) ile Habeşistan İmparatoru kılığındaki 299 Fethi Soysal (Turizm Bankası umum müdür muavini) dans ediyor.

BELEDİYECİLER
İstanbul'un Mülkiyeli belediyecileri Taksim Gazinosunda Hukuklu Vali Yetkiner'i aralarına almışlardı. Yukarıdaki fotoğrafta oturanlar soldan sağa : F. Centel (Reis muavini), Kemal Aygün (Belediye Reisi), F. Üst (Reis muavini), T. Toker (Reis muavini). Ayakta duranlar sağdan sola : S.Gürtav (İ.E.T.T. umum müdür muavini), H. Lokmanoğlu (Zat işleri müdürü), M. Çağlar (Belediye idari müşaviri)...1959