Muş pilot bölgesi sağlık merkezleri


ANADOLU'DA ÜFÜRÜKÇÜ İLAÇLARINA PAYDOS !
Bugün Doğu Anadoluyu köy köy dolaşan modern sıhhat kervanları var. Artık Doğuda hiç kimse üfürükçüden medet ummuyor. Şimdi hasta olanlar sıhhat merkezlerine veya seyyar kervanlara başvuruyor. Üstte;
Muş pilot bölgesinde gördüğünüz evler, Doğu köylerinde alışageldiğimiz kerpiç damlı, basık ve yoksul manzaralı köy evlerine benzememektedir.  

Bu fotoğraflar, Doğunun sıhhat bakımından sosyalizasyonunun ilk belgeleridir. Genç, ihtiyar, kadın, erkek, çoluk çocuk hep birlikte sıhhat muayenesine ve aşılanmaya büyük bir istekle koşuyorlar...1963