Odorono Koku Giderici


ODO-RO-NO (KOKU GİDERİCİ) kullandığınız zaman banyodan yeni çıkmış intibasını uyandırırsınız.

Saat ister sabahın, ister akşamın 4'ü olsun. ODO-RO-NO sayesinde size refakat edenler üzerinde en hoş tesiri bırakırsınız... Sizi beğenenlerin kelimenin tam manasıyla gözlerini kamaştırırsınız.
Banyodan sonra ODO-RO-NO kullanırsanız banyonun verdiği teraveti her gittiğiniz yere, her yaptığınız işe beraber götürmüş olursunuz. ODO-RO-NO terlemeye mani olur... Nahoş ter kokusunu tamamen bertaraf eder... Tesiri 100 de 100 katidir. ODO-RO-NO kadın, erkek ailenin bütün ferteri için ideal bir cazibe bekçisidir.
ODO-RO-NO
günlük itiyatlarınızdan olmalıdır...1959