Parker Quink Bulmaca Müsabakası


Parker Quink Bulmaca MÜSABAKASINA iştirak ediniz...
(Yukarıdaki bulmacayı doğru olarak çözdükten sonra bir adet 1 ons'luk boş Parker Quink kutusu ile birlikte (katlanmış vaziyette) "MÜSABAKA" rumuzu ile kapalı zarf içinde en geç 8 eylül 1959 tarihine kadar P.K. 711 Galata adresine posta ile gönderiniz. Zarfın arkasında isim ve sarih adresinizi unutmayınız.
Yukarıdaki bulmacayı doğru çözüp, şartları haiz olanlar arasında noter huzurunda kura çekilerek bir adet Facit yazı makinesi, iki adet portatif  Kolibri yazı makinesi ve muhtelif kıymetli hediyeler dağıtılacaktır. Neticeler 25 eylül tarihli nüshamızda neşredilecektir...

Parker Quink Bulmaca MÜSABAKASINI BEKLEYİNİZ !
YAZI MAKİNELERİ
ve
MUHTELİF ZENGİN HEDİYELER...1959