RUŞEN EŞREF'TEN SON HATIRA


RUŞEN EŞREF'TEN SON HATIRA
Tanınmış ediplerimizden Ruşen Eşref Ünaydın 21 eylül günü bir kalp sektesiyle vefat etmişti. Merhum, 1892'de İstanbul'da doğmuştu. Kendisi Galatasaray'ı bitirdikten sonra, Edebiyat fakültesinden diplomasını almıştı. Muhabirlikle gazeteciliğe başlamış ve sırasıyla matbuat müşaviri, mebus, riyaseti cumhur umumi katibi olmuş, elçiliklerde bulunmuştur. Gerek üslup ve gerekse tanınmış şahıslarla yaptığı röportajlarında haklı bir şöhret kazanmıştı. Bilhassa rahmetli Atatürk'le ilgili olarak neşrettiği biyografik eserler kendisine geniş bir okuyucu kitlesi temin etmişti. Resim merhumu son günlerinde hazırladığı Atatürk'e ait yeni bir eserini ses bandına verdikten sonra tekrar dinlerken göstermektedir...1959