Sümela Manastırı


SÜMELA MANASTIRI
İbadethaneler Tanrı için ve Tanrı yolunda oldukları müddetçe din ve inanış farkı gözetilmeden bütün insanlar tarafından saygı ile ziyaret edilen yerlerdir. Bütün insanlar bu mekanlara huzur ve şifa aramaya koşarlar. Şifalı suyu ile Sümela manastırı da bu yüzden Hıristiyanlar kadar Müslümanlarca da ziyaret edilen bir mekandır. Bugün dahi suyun şifası amacıyla ziyaret edenler mevcuttur...

Manastıra üstte görülen bu dik ve dar merdivenden çıkılmaktadır. Merdivenden çıkıp yegane giriş yerinden geçildikten sonrada en üst fotoğrafta görülen Sümela manastırına girilmektedir... 

KİLİSE
10. yüzyılda kayalara oyularak yapılan kilisenin dış duvarı ve kapısı. Çıkıntı mihrabın dış kısmıdır. Duvarda yedi sıra halinde görülen freskler insanın yaratılışı, Adem ile Havva'nın cennetten kovuluşu gibi mühim dini olayları canlandırmaktadır. İlk sıradaki freskler zamanla bozulmuştur...


ŞİFALI SU : Sümela manastırındaki şifalı su dün olduğu gibi bugünde dertlileri oraya çekmektedir.

HÜCRE
Keşişlerin asırlar boyunca ömür sürdükleri manastırın dar, sıkıntılı hücrelerinden birisi. Fakat bu ihtiyari mapus şahane Maçka ormanlarına bakmaktadır...
(Fotoğraflar : Ara Güler - Manastır hakkında bilgi Bizans tarih araştırmacısı G. Zacos'dan temin edilmiştir 1959)