ROMA'DA BİR TÜRK BALERİNİ.


ROMA'DA BİR TÜRK BALERİNİ
Yanda resmini gördüğünüz 20 yaşındaki Ülker Sözlü, İtalya operalarında kısa çalışmalardan sonra bu gün tenkitçilerin ve sanat mecmualarının kendisinden sitayişle bahsettikleri bir baş balerin oldu. Roma tiyatro afişlerinde (Enal - Dopolavoro Provinciale Di Roma - Teatro Opera Sistina - La Traviata) ismi büyük puntolarla yazılmaktadır...

Üstteki resim baş balerin Ülker Sözlü'yü, Verdi'nin Rigoletto operasının birinci perdesinde Rigoletto ile göstermekte. Alttaki resimde ise Ankara Devlet Konservatuvarından 1956-1957 ders yılında Bale bölümünden mezun olan Ülker Sözlü'yü, müdür Fuat Turkay'dan diplomasını alırken göstermektedir...1959