Yapı ve Kredi bankası Türk halk oyunlarını yaşatma ve yayma tesisi


Yapı ve Kredi bankasının bir kültür hizmeti olan "Türk halk oyunlarını yaşatma ve yayma tesisi" Sayın Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'inde iştiraki ile gerçekleştirildi.
HALK OYUNLARINA YUNAN VE YUGOSLAV EKİPLERİ DE KATILDI.
Oyunlara iştirak eden Türk, Yunan ve Yugoslav ekiplerini toplu olarak sahnede görüyorsunuz... 

Bu yılın bayramına Balkan memleketlerinden iki ekip katıldı. Bunlardan Yugoslavların Üsküp-Vlado Taveski ekibi tertiplediği özel programları ile bilhassa dikkati çektiler... 

Orta Anadolu bölgesinden gelen Çorum ekibi oyunlarındaki canlılık ve söyleyişlerindeki hoşa giderlikle birbirinden güzel ekiplerden birini teşkil etmekteydiler...  

Kıyafetleri ve kendilerine has müzikleri ile dikkati çeken diğer misafir ekip Yunanlılardı. Umumiyetle Kuzey Yunanistan'ın halk oyunlarını bize tanıtmış oldular..1962