Amasya 1959.


Hayat Mecmuasının arka kapağı olarak "Memleket manzaraları 5" adıyla yayınlanmış Amasya'ya ait bir görünüm. Açıklaması şu şekilde :
Amasya, çok zengin ve eski bir geçmişi olan bir şehrimizdir. Yeşilırmak'ın kayalar arasında açtığı dar boğazın sağ ve sol kıyılarında kurulmuştur. Sağ kıyısında bulunan kayalığa Ferhat dağı adı verilir. "Ferhat ile Şirin" efsanesinin burada geçtiği rivayet edilir. Malazgirt meydan muharebesinden sonra Danişmendliler devleti kurucusu Melik Danişmend Gazi tarafından fethedilmiştir. Fatih Sultan Mehmet burada sancak beyi olarak bulunmuş, Yavuz Sultan Selim burada doğmuş, Ziya Paşa burada mutasarrıflık yapmış, Mustafa Kemal Atatürk istiklal mücadelesinin esaslarını ihtiva eden tarihi kararı burada almıştır...1959