Askeri Müze Açıldı


ASKERİ MÜZE AÇILDI...
Evvelce Topkapı sarayı bahçesindeki tarihi Aya İrini kilisesinde bulunan askeri müze, binanın tahliyesi sonrasında Harbiye'de 1. ordu müfettişliği müştemilatından olan binalardan birisinde 31 Ağustos 1959 günü yeniden açıldı. Fotoğrafta müzenin açılış merasiminde bizzat bulunan Reisicumhur Celal Bayar'ı ilgililerden gerekli izahatları alırken görmektesiniz...