Enver Paşa, Esat Paşa, Fahrettin Altay, İsmet İnönü, Kemal Ohri, Hasan Rıza Soyak Çanakkale cephesinde.


ÇANAKKALE SAVAŞLARI
BAŞKUMANDAN VEKİLİ CEPHEDE...

3. Kolordu karargahı önünde komuta heyetini görmektesiniz. Soldan itibaren : 1- Enver Paşa, 2- Esat Paşa, 3- Kolordu erkanı harbiye reisi Fahrettin Altay, 4- Başkumandanlık erkanı harbi İsmet İnönü, 5- 1. Şube müdürü Kemal Ohri, 6- Topçu kumandanı Hasan Rıza Soyak bir arada...(1959 Hayat Dergisi)