Esat Paşa'nın haritası ve 3. Kolordu toplantısı


3. KOLORDU ÖNÜNDE
Umumi bir toplantıyı takiben alınmış tarihi bir resim :
1- Kemal Ohri
2- Fahrettin Altay
3- Kaningiser (Mehmetçik bu Alman komutanına "KALIN KESER" adını vermiştir.)
4- Rüştü Bey
5- Mustafa Kemal Bey (ATATÜRK)
6- Hatırat sahibi Esat Paşa
7 - Haydar Alganer
8- Nazım Bey
9- Hulusi Bey
(Teşhis edilemeyenler ? işareti ile gösterilmiştir.)

13. Fırkanın 18 nisan 1331 sabahı vaziyeti..
PAŞANIN HARİTASI
Bu haritanın değeri Esat Paşa tarafından bizzat çizilmiş olmasındadır. Harita kaymakam Mustafa Kemal (Atatürk)ün kumanda ettiği 19. tümenin düşman çıkarması karşısında ilk mevzilenişini göstermektedir. Haritadaki tarihler Rumi olup 13 gün ilavesiyle okunmalıdır. Kırmızı hatlar Türk, siyah hatlar düşman kuvvetlerini gösteriyor.
HEDEF ÇANAKKALE
Düşman donanması geçemediği Çanakkaleyi ateşiyle olsun yakmak istemiş bu arada da Ahmet ağa cami minaresinin şerefesi bir isabet almıştır...