Göldeki Define


GÖLDEKİ DEFİNE
2. Dünya harbinin sonlarına doğru 1945 senesinin bir Mayıs gecesi yaklaşan Amerikan birliklerinden kaçan bir Alman askeri kamyon kafilesi Avusturya'daki Toplitz gölüne alelacele bazı sandıklar atmıştı. Bir müddet sonra gölde define olduğu şayiası Amerikan bahriyesini ve İngiliz kurbağa adamlarını gölün derinliklerine kadar daldırdı. Hatta amatör define arayıcılarından en az üç kişide bu uğurda can verdi. Geçenlerde bir Alman mecmuasının yedi kişilik balık adamlar ekibi televizyon teçhizatı ile göle dalarak defineyi meydana çıkardı. Ancak meydana çıkan sandıklar beklenen defineyi ihtiva etmekten çok uzaktı. Sandıkların içinde üstündeki rakamların kıymeti milyonlara varan tomar tomar sahte İngiliz banknotları vardı. Nazi partisi bu banknotları 1943 senesinde hem İngiliz maliyesini baltalamak hemde yabancı memleketlerdeki faaliyetlerinde kullanmak maksadıyla Avusturya'da bir şatoda bastırmış ve bir kısmını da yabancı piyasaya sürmüştü. Gestapo yabancı tediyesini bu parayla yapıyordu. Hatta meşhur Ankara casusu Çiçero bile bu sahte banknotlarla taltif edilmişti. Resim gölden çıkarılan paraları el arabasıyla nakleden bir Avusturyalı işçiyi gösteriyor...1959 Hayat Dergisi.