1959 Gordion antik şehri kazıları


ANKARA CİVARINDAKİ GORDİON (GORDIUM) ANTİK ŞEHRİ KAZILARI
Kör düğüm şehrinin düğümü nihayet çözülmekte...
Büyük İskender'in bir kılıç darbesi ile meşhur düğümünü çözdüğü Gordion (Gordium) antik şehri ve merkezinin bulunduğu Frigya bir efsane olmaktan çıkıp hakikat olmaktadır. M.Ö. 1200 senesinde teşekkül eden, 500 sene sonrada inkiraz bulan bu devlet hakkındaki malumatımız efsaneye ve eski müverrihlerin yazılarına dayanıyordu. Bir Amerikan heyetinin Ankara'nın 135 km. güney doğusunda yaptığı arkeolojik kazılarla bu medeniyet ilk defa olarak elle tutulur bir vakıa olarak karşımıza çıkmaktadır. Üstte Gordion antik şehrine ait genel bir görünüm görülmektedir.

Frigya Gordion'unun üzerine Pers Gordion'u, onun üzerine Büyük İskender'in onunda üzerine Roma Gordion'u kurulmuştur. Fotoğrafta bir evin altında bulunan İskender (Helenistik) döneme ait gümüş paralar görülmekte. 

Yukarıdaki fotoğrafta bu sene yapılan kazılarda açılan bir mezardan çıkan Frigya medeniyetinin eriştiği seviyeyi gösteren seramik materyaller görülmekte.  

Arkeoloji heyetine şehrin mevcudiyetini sağdaki fotoğrafta bir numunesi görülen ve höyük denilen tepecikler haber vermiştir. Yukarıdaki resim ise bir mezara inişi gösteriyor...(İffet Aslan 1959)