Hayvan Sıhhi İmdat Arabası


MERHAMETLİ BİR İNGİLİZ KADININ HEDİYESİ, HAYVAN SIHHİ İMDAT ARABASI GELDİ !

Geçenlerde İstanbul gümrüğünden bir jeep ile onun arkasına bağlı beyaz renkte bir büyük araba çıkarıldı. Bu arabanın neye yaradığını merak edenler biraz sonra arabanın gümrük muamelesi işi ile uğraşan bir hanımdan bunun ne olduğunu öğrendiler. Bu araba hayvanlara mahsus bir sıhhi imdat (ambulans) arabası idi. Gümrük muamelesiyle uğraşan da merkezi Ankara'da bulunan "Hayvanları koruma derneği" başkanı bayan Naşide Zincırkıran idi. Üstelik bu araba ile onu çeken jeep memlekete parasız gidiyordu. Devlette gümrük resmi almamıştı.
Nereden gelmiş bu araba, kim göndermiş ? diye merak ediyorsanız hemen söyleyelim. Hasta hayvanlara, bilhassa yaralanmış veya hasta atlara mahsus olan bu araba İngiltere'den gelmektedir. Arabayı gönderende İngiltere'nin en zengin kadınlarından birisi olan "İngiliz kraliyet hayvanları koruma cemiyeti" reislerinden Lady Gascoigne'dir. Bu merhametli kadın Türkiye'deki muhabirleri vasıtasıyla memleketimizde yaralanmış atları hastaneye taşımaya mahsus bir sıhhi imdat arabasının mevcut olmadığını, bu yüzden zavallı atların çok güçlükle ve fena şartlar altında taşınabildiğini öğrenmiş ve çok üzülmüştür. Ankara'da bulunan derneğe bir mektup yazarak bu aracı hediye ettiğini ve yol masraflarını dahi kendisinin üstlendiğini belirtmiştir.
Bize verilen malumata göre Lady Gascoigne 140 sene evvel kurulmuş ve İngiltere kral ve kraliçesinin reisi bulunduğu İngiliz havyanları koruma cemiyetinin ileri gelen şahsiyetlerindendir. Bu cemiyetin 300.000 İngiliz liralık bir vakfiyesi, 3.000 yerde şubesi vardır. Yalnız Londra'da hayvanlara eziyet edilmesini önlemek üzere 46 müfettiş çalıştırmaktadır. Lady Gascoigne ise bütün servetini hayvanlara harcamaktadır. İyi kalpli insanları Allah yeryüzünden eksik etmesin, Amin....1959