Ingrid Andree


9. Berlin film festivalinin ilgi çekici filmlerinden birisi olan "Der rest ist schweigen" (Gerisi Sukut), Shakespeare'nin ünlü Hamlet'inin modernize edilmiş bir versiyonudur. Vakalar 1944 yılında cereyan etmektedir. John Claudius, babasının esrarengiz bir şekilde ölümünden amcasını mesul tutmaktadır. Babasının ölümünden sonra annesinin, amcası ile evlenmesi de bu şüphe hislerini iyice kuvvetlendirmektedir. Film, Claudius'un gerçeği ortaya çıkarmak için sarf ettiği gayretleri hikaye etmektedir. Eseri beyaz perdede Hardy Kruger, Peter Van Eyck, Ingrıd Andree temsil etmişlerdir...1959