İskender Bey Türbesi Gravürü.Arnavutların milli kahramanı İskender Beyin (George Castriota) Ölüm günü olan 17 Ocak'ta türbesinde onu anmaya gelen Müslümanların betimlendiği bir gravür... İskender Bey 1403 - 17 ocak 1468 yılları arasında yaşamış, Osmanlı imparatorluğuna önemli hizmetlerde bulunmuş tarihi kişilikler arasında yer almaktadır...