Jean Desses İpekli Öğleden Sonra Elbisesi


Leylak rengi kalın ipekliden bir öğleden sonra elbisesi. Bedeni hafif boldur. Kendi kumaşından bir kemeri bulunmaktadır. Eteğin yanlarındaki bolluk önde drapeler şeklinde toplanmaktadır...1959 Jean Desses