Michel Goma 1959 Yünlü Manto.


Yeşil yünlüden bir manto. Dar ve kolları takmadır. Mantonun en büyük hususiyeti boyundan hafifçe kaçık olan yaka oyuğuna dikili, omuzları saran ve bele kadar uzanan arka tarafında volan bulan geniş kap'tır... Michel Goma 1959