Necip Aşkın orkestrası


NECİP AŞKIN ORKESTRASI
İstanbul radyosunda Batı müziğinde ilk orkestra viyolonist Popov idaresinde kurulmuştu. Necip Aşkın sonra daha geniş kadrolu bir orkestra teşkil etmişti. Bu orkestra mensuplarının gözyaşları akıtarak çaldıkları "Bitmemiş Senfoni" için Radio World dergisinde güzel bir tenkit yazısı da neşredilmişti...