Nikita Kruşçev & Richard Nixon


FIRTINA BURADA PATLADI
Dünya diplomasi geleneklerini altüst eden konuşmaların yapıldığı yer burası idi. Richard Nixon, Sovyetler birliği başvekiline : "Dünyanın en tahrip edici kuvveti ile oynuyorsunuz." diyor. 

EŞLER
(Soldan itibaren) : Bayan Anastas Mikoyan, Bayan Richard Nixon, Bayan Nikita Kruşçev ve Bayan Frol Kozlov, Kruşçev'in Moskova civarındaki yazlık evinde.

23 temmuz 1959 günü perşembe gecesi dünyadaki diplomatik gürültü ve fısıltılar dinmiş bütün diplomatlar kulaklarını Moskova'ya vermişlerdi. Amerika birleşik devletleri başkan yardımcısı Richard Milhous Nixon, Sokoiniki parkında Amerikan sergisini açmak üzere 35 kişilik resmi ve 56 kişilik Amerikalı gazeteci ile o gün Moskova'ya inmişti. Bu sergi Sovyetlerin Manhattan'da açtıkları sergiye bir nazire olarak açılıyor; Nixon'un ziyareti de Sovyet sergisini açıp Amerika'da bir tur yaptıktan sonra 10 gün önce Sovyetler birliğine dönen Sovyet başvekil yardımcısı F. Kozlov'un ziyaretini iade maksadı ile yapılmıştı.
Nixon ile Sovyetler başvekili Nikita Sergeviç Kruşçev cuma günü öğleye doğru sergi yerine geldiler ve kameralara poz verdiler. Serginin mutfak malzemesi teşhir edilen kısmı önünde de Dünya diplomatlarının kulaklarına, Batının alışılan diplomatik usullerini kökünden sarsan konuşmalar gelmeye başladı.
"Dünyanın en tahrip edici kuvveti ile oynuyorsunuz" diyen Nixon'a, Kruşçev parmağını hırsla sallayarak şöyle cevap veriyordu : "Bizde devletiz. Eğer bizi tehdit etmek istiyorsanız tehdidinize bizde tehditle mukabele edeceğiz."
Nixon : "Bizim tehditle işimiz yok."
Kruşçev : "Kaçamaklı yollardan beni tehdit etmek istediniz. Elimizde çok kötü sonuçlar verecek kozlar var."
Nixon : "Bizimde var..."
Kruşçev : (Yumuşak bir tonla) : " Biz bütün milletlerle, bilhassa Amerika ile sulh istiyoruz."
(1959)