Tina Onassis & Christopher Soames


TINA ONASSIS'İN KAVALYESİ
Zarif madam Tina Onassis, misafirlerini ağırlamak için büyük bir gayret gösterdi o davet gecesinde. Resimde görülen Oliver Hardy gibi masum bakışlı, iri kıyım kavalyesi W. Churchill'in damadı ve Harbiye nezareti müsteşarı Christopher Soames'tir...1959