Vecihe Daryal


DÜN
İstanbul radyosunun ilk kadın icracısı Vecihe Daryal 1927 yılında 14 yaşında iken Yegane hanım ile bir icra esnasında... 

BUGÜN
Vecihe Daryal hanım 1959 yılının ekim ayında yine İstanbul Radyosunda Cevdet Çağla ve Hüsnü Coşar ile birlikte. Aradan geçen sadece 32 yıldır. Hiç farkına varmadığımız yıllar ne çabuk geçiveriyor meğer...