Viyana Kuşatması Planı.Ordumuzun hücumlarını teksif ettiği bir sahada bugün Avusturya Parlamento binası yükselmektedir. Bina Ring üzerindedir. Üstte de Viyana muhasarası esnasında dedelerimizin yaptığı bir kuşatma planı görülmektedir...1959