Yarının Beyazıt Meydanı


YARININ BEYAZIT MEYDANI
Beyazıt meydanının son şekli belli oldu. Bu münasebetle İstanbul'un bu ilk meydanının eski ve yeni fotoğraflarını veriyoruz...
Hazırlanan son plana göre Beyazıt meydanından artık taşıt geçmeyecek ve ortasına ince, uzun birde havuz konacak. Ayrıca meydan birkaç metre daha yükseltilecek ve altına bir sıra dükkanlar yapılacaktır. Yukarıdaki fotoğrafta yarının Beyazıt meydanı görülmektedir. 1) Asıl meydan 2) Havuz 3) Yeşil Saha 4) Yeniçeriler Caddesi 5) Ordu Caddesi 6) Darülfünun Caddesi 7) Eminönü yönüne gidecek yeni yol 8) Beyazıt Cami 9) Üniversite Kapısı 10) Askeri Tıbbiye 11) Beyazıt Kitaplığı 12) Patrona Hamamı 13) Fen Fakültesi 14) Kitaplık 15) Sahaflar Çarşısı 16) Beyaz Saray...  

GÜNÜN MEYDANI
Beyazıt meydanının kaderi bu... : Her yeni şekil tenkit edilir. O havuzlu meydanda az mı kötülenmişti ? Ama ilgililer diyor ki : "Bugünkü meydan İstanbul'un bu en önemli yerinde trafiği aksatmamak için yapılmıştır. Yoksa ideal şekli bu değildir. Çeşitli yollarla Beyazıt'ı Aksaray'a, Fatih'e, Eminönü'ne, Cağaloğlu'na bağlamak amacı güdülmüştür. Geçici bir trafik meydanıdır. Bundan dolayı tenkitler haksızdır. Beyazıt meydanının yeni şeklinin bütün İstanbul hemşehrilerince beğenileceğini ümit ediyoruz... "  

HAVUZLU MEYDAN
Yaşı 50'ye varmamış olanların gözlerinde tüten meydan... Beyazıt için, İstanbulluların yollarının en çok düştüğü yer dense yeri idi. Kapalıçarşıya, Üniversiteye, çeşitli okul ve müesseselere giden yollar hep Beyazıt'tan geçer...İşte bundan dolayı o fıskiyeli havuz aranıyor. Oval biçiminde çifte fıskiyeli, çevresine banklar sıralanmış bir havuz. Ama bu havuzun etrafında günde en aşağı iki defa dolaştığı halde çoğu İstanbullu başını çevirip bakmazdı bile...1959