Yavuz Sinan Cami ve Horoz Baba Türbesi, Eminönü.
Yavuz sinan camii, diğer bilindik adı ile Sağrıcılar Camisinin banisi Fatih Sultan Mehmet hanın askerlerinden Yavuz Er Sinan beydir ve caminin 1455 yılında yaptırıldığı düşünülmektedir. Banisinin mezarı caminin arkasında Erzurum pirlerinden Horoz Mehmed dede (Horoz Baba)'nın mezarı ile yan yana bulunmaktadır ve küçük bir türbe şeklinde korumaya alınmıştır.
Cami Eminönü Ragıp Gümüşpala caddesinde halen tadilatta bulunan ve aşağıda fotoğrafı görülen Süleyman Subaşı Camisinin karşısında yer almaktadır...2015