Zincirli servi, İstanbul'un asırlık çınarları


İSTANBUL'UN ASIRLIK ÇINARLARI
"ZİNCİRLİ SERVİ"

Kocamustafapaşa Sümbül efendi camii ile Sümbül efendi türbesi avlusunda yer almaktadır. Bizanslılar zamanından kalmıştır. 1300 yaşında olduğu sanılmaktadır. Kuruduğu için desteklerle desteklenmiştir. Altında şehitlik bulunduğuna dair bir efsane bulunmaktadır. Sultan 2. Mahmut, Kerbela şehidi Hazreti Hüseyin'in iki kızının Bizanslılar tarafından bu servinin dibinde boğazlandığını keşfettirmiş ve 1813 yılında servinin güney yönüne tunç şebekeli bir açık türbe yaptırmıştır. Şebekeyi yukarıdan saran levhalara hattat Yesarizade Mustafa İzzettin birer beyit yazarak iddiayı şiir dili ile dile getirmiştir. Ağaca vaktiyle dalları tutmak için bir zincir asılmıştı. Halk zincirin ucu yere değince kıyamet kopacağına inanır ve korkudan ağaca elini sürmezdi. İkinci bir inanç ise borçlu olanlar zincirin altına getirildiği zaman zincirin ona değeceği idi. Birçok kimse borçlusunu yakalayıp mahkemeye gider gibi servinin altına getirir, şahitlerin önünde zincirin hüküm vermesini bekler, böylece davada bu garip mahkemede görülürdü. Servi artık bu ağırlığı taşıyamayacak hale gelince 20-25 önce zinciri sökülerek belediye müzesine götürüldü...1959