1959 Ertuğrul Gazi Türbesi


Bilecik'ten Söğüt'e gidenler, kasabaya girmeden evvel tatlı bir yokuşla çıkılan ağaçlıklı bir tepenin üzerinde mütevazi bir sessizliğe bürünmüş bir türbe görürler. Burada oğlu Osman'a yakın bir gelecekte dünyaya hükmedecek bir imparatorluğun  (Osmanlı imparatorluğu) temellerini ve tahtını kurup bırakan yiğit idareci ve cenkçi Ertuğrul Gazi yatmaktadır. Bu ayın (eylül) 20. günü işte bu yerde Ertuğrul Gaziyi anma cemiyetinin tertiplediği törenle Osmanlı imparatorluğunun kurucusunun 678. ölüm yılı ihtifali yapılmıştır...1959