Frank Sinatra, Grace Kelly, Tina Onassis


Frank Sinatra, servetin ve güzelliğin iki taçsız kraliçesinin arasında. Solunda Tina Onassis, sağında Prenses Grace Kelly ile Monako'da bir ziyafet esnasında...1959