Maltepe 1 Sondaj Kuyusu


MALTEPE 1 KUYUSU
Resimler büyük sondaj kulesinin dıştan ve araştırmalarda kullanılacak çelik burgu ile içten görünüşünü göstermektedir. 

TÜRK PETROLÜNE BİR ÇELİK YOL DAHA !
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki petrol çalışmaları sonunda Trakya'da da petrol araştırmaları son yıllar içinde hızlanmış durumdadır. Trakya'da çeşitli şirketler tarafından büyük ölçüde açılmış araştırma kuyuları henüz gereken neticeyi vermemiş olsada yerli ve yabancı uzmanlar bu hususta çok ümitli görünmektedir. Bu cümleden olarak NV. Turkse Shell ile Deilman Petrol şirketi Trakya araştırmaları için aldıkları ruhsatlarını birleştirerek geçenlerde Edirne, Uzunköprü civarında "Maltepe 1" adı ile büyük bir sondaj kuyusunu faaliyete geçirmişlerdir.
Bu sondaj tesisatının motoru 1260 beygir gücündedir. 3600 metre derinliğe kadar inme imkanına sahiptir. 2-3 aylık çalışma programı ile Maltepe 1'in çok pahalıya mal olan delme ameliyesinin neticelendirilmesi ve bu sahada petrol bulunup bulunmadığının anlaşılması kuvvetle muhtemeldir...1959