Osmanlı dönemi Buda Macaristan gravürü.


Üstte görülen gravürde Macaristan Buda şehrinin Mohaç muharebesinden 160 yıl sonraki Türk hakimiyetinin hüküm sürdüğü son günlerine ait 1686 muhasarası esnasında bir betimlemesi görülmektedir.  (Eski bir Macar eserinden - 1959 Hayat dergisi)