Şemseddin Sami ve eşinin saçları.


ŞEMSEDDİN SAMİ VE KIYMETLİ EŞİNİN SAÇLARI

Dostları tek çizgili ve yeşil kaplı bir defter verdiler Sami'ye. "Üstat, hayatınızı mutlaka yazmalısınız." dediler. Defteri aldı, kabına bir etiket yapıştırdı. Üzerine selis bir yazı ile "Ömrümün içinde seyahat 1, 6 haziran 1902" diye yazdı. Fakat kendi hayatına dair tek bir satır bile yazmadı. Defteri de yıllarca sürecek bir lügat çalışmasında kullandı...
Bir şair "İlim kuru fakat hayat ağacı daima yeşildir." der. Şemseddin Sami'nin dış dünyasında ilim, iç dünyasında ise kalbinin derinliklerinde ilk karısına karşı duyduğu büyük aşk daima taze ve yeşil kalmıştır. Onun saçlarından bir tutamını da sağda görülen çerçevede Fars edebiyatının en müstesna aşk şiirleri içinde ölünceye kadar yıllar yılı odasında saklamıştır..1959