ANITA VE ANTHONY MUTLU GÜNLERİNDE BAŞ BAŞA...


ANITA VE ANTHONY MUTLU GÜNLERİNDE BAŞ BAŞA...
Anthony Steel'in hatıralarında pek sık bahsettiği "Birbirimizi seviyorduk ve çok mesut idik." demesini bu fotoğraf oldukça vazıh bir şekilde ifade etmektedir. Fakat bu saadet hemen hemen yalnız kendi başlarına oldukları zamana inhisar ediyor, gittikleri umumi cemiyet toplantılarında karısına çevrilen erkek nazarları bu kıskanç kocayı deli etmeye, rahat ve huzurunu kaçırmaya sebebiyet veriyordu...  

Her gözden, herkesten uzak normal insanlar gibi sere serpe yaşayabilecekleri bir ev Anthony Steel'in en büyük ideali idi. Bu ideale bazen yaklaşıyordu ama baş başa kalabildikleri zamanlar o kadar kısıtlı idi ki...