Devlet Tiyatrosu "Günden Geceye" Temsili


DEVLET TİYATROSU "GÜNDEN GECEYE" TEMSİLİ
Devlet tiyatrosu, Kral Oedipus temsilinden sonra İstanbul seyircisine "Günden geceye"yi sunacak. Piyesin yazarı Eugene O'Neill evliliğinin 12. yıl dönümünde eşine "Günden geceye" piyesinin gerçeğini vermiş ve "Bu piyes gözyaşları ve kanla yazılmıştır.Hayatımızın hikayesidir. Ancak bu piyesi ölümünden sonra oynatacaksınız..."demiştir. Bu oyun kuvvetli kalemi, duygusu ve müşahedeci unsurlarıyla O'Neill'in en kuvvetli eseridir. Yazarın vasiyeti tutulmuş, Eugene O'Neill 1953'de vefat etmiş, "Günden geceye" ise ilk defa 1955 yılında Stockholm'de oynanmıştır. Üstteki fotoğrafta piyesi oynayan devlet tiyatrosu sanatçıları görülmektedir...1959