İpliği iğneye geçirmeden iyi düşün !


İpliği iğneye geçirmeden iyi düşün !

İplik alırken ilk ve son rol renkte değildir. Yumuşaklık, sağlamlık ve tam güvenle kullanılacak vasıfta olması şarttır. Böyle iyi bir iplik iğnenizin gözünden kayar, güzel diker, kolaylıkla kopmaz ve makinenizin dikiş verimini arttırır.
GUN MERSERİZE ipliklerinde bütün bu vasıfları bulabilirsiniz... Üstelik aklınıza gelen her rengi mevcuttur ! GUN MERSERİZE ipliklerini daima tercih ediniz !
(1964)