Hilton Oteli Demokrat Parti Balosu


HİLTON OTELİ DEMOKRAT PARTİ BALOSU
Hilton otelinde şadırvan lokantası ve Karagöz barının bulunduğu yerde Demokrat parti il teşkilatının sosyal yardım kolu yararına verilen baloda reisicumhur başta olmak üzere başvekil Adnan Menderes ve bazı vekillerle, çok seçkin bir davetli topluluğu hazır bulunmuştur.
Üstteki fotoğrafta soldan sağa reisicumhur, general Ali Fuat Cebesoy, Başvekil Adnan Menderes, Namık Gedik, Tevfik İleri, Mükerrem Sarol görülüyor.   

Bu baloya muhalefet partileri de iştirak etmiştir. Üstteki resimde C.M.K.P. 'ye ayrılan masada oturmakta olan hanımlar soldan itibaren : Yıldız Kumbaracı, Gaye Altınbaşak, Hadiye Tarlan, Şükran Uluğ, Sehleven Altınbaşak görülmektedir.  

Bu fotoğrafta da balonun çok şık ve zarif giyinmiş gençler köşesi görülmektedir. Sağdan sola : Birsen Midillili, Sülün Erdölen, Selma İskender, Oya Güvendiren, Suzan Seyhan, Canan Yıldızcı...1959