İkinci Wilhelm ve Enver Paşa.


Alman imparatoru ikinci Wilhelm 1917 yılında doğu cephesine yapmış olduğu ziyareti esnasında Türk kumandanı Enver Paşa ile bir sohbet esnasında...