EKSELANS MAREŞAL MUHAMMED EYÜB HAN ANKARA'DA


EKSELANS MAREŞAL MUHAMMED EYÜB HAN ANKARA'DA

Dost Pakistan Reisicumhuru Ekselans Mareşal Muhammed Eyüb Han, CENTO'nun Orta doğu devlet liderleri arasında Tahran'da yapılan görüşmelerden sonra iki günlük bir resmi bir ziyarette bulunmak üzere 18 Kasım 1959'de Ankara'ya gelmiştir. Fotoğraflar dost devlet başkanı Eyüb Han'ın Ankara ziyaretinden çeşitli safhaları tespit etmektedir.
Misafir devlet başkanı Eyüb Han, Ankara hava alanında Reisicumhur Celal Bayar, Büyük millet meclisi reisi Refik Koraltan, Başvekil Adnan Menderes, vekiller, mülki ve askeri erkan ile Pakistan büyük elçiliği erkanı tarafından karşılanmıştır. Yukarıdaki fotoğrafta bayrağımızı selamlarken görülen Eyüb Han, Ankara radyosuna verdiği beyanatta Türkiye'de dostları arasında bulunmaktan ötürü duyduğu memnuniyeti belirtmiş, "Ankara'ya dostlarımı görmeye, kendileri ile müşterek davalarımızı görüşmeye geldim." demiştir.  

Misafir devlet reisi şeref salonunda kısa bir istirahati müteakip Reisicumhur Celal Bayar ile açık bir arabaya binerek şehre hareket etmişlerdir. Ankara kıymetli misafiri karşılamak için geniş ölçüde hazırlanmış, güzergah Türk ve Pakistan bayrakları ile süslenmişti. Fotoğrafta Ulus'tan geçerlerken görülüyorlar.  

Pakistan devlet reisi Eyüb Han, şeref salonunda Reisicumhur Celal Bayar ve Başvekil Adnan Menderes ile. Yapılan görüşmeler 19 Kasım günü sona ermiş ve Eyüb Han 20 Kasım'da memleketimizden ayrılarak Karaçi'ye dönmüştür.