Münif Fehim Özarman, Bala Hatun tablosu


Hayat mecmuasının 1964 yılında orta poster olarak yayınlamış olduğu Ressam Münif Fehim Özarman'a ait "Bala Hatun" tablosu. Seri "Osmanlı saraylarında güzel kadınlar 1" olarak başlamakta.
Tablonun teması : Osman Gazi ile Bala hatun'un karşılaşması konusunu içermektedir. Solda Şeyh Edebali, ortada Bala hatun, sağda Osman Gazi görülmektedir...