Nuh'un gemisi keşfi


DÜNYAYI MEŞGUL EDECEK FOTOĞRAF = ACABA NUH'UN GEMİSİ Mİ ?
Geçenlerde milli müdafaa vekaletine bağlı harita müdürlüğünde çalışan genç bir yüzbaşı, doğu bölgelerimizin 4000-4500 metre irtifadan alınmış fotogrametrik haritalarını bunları üç buutta büyüten stereoplanigraf makinelerinde tetkik ediyordu. Birden bunlardan bir tanesinin Ağrı - Tendürek dağları arasında İran-Türkiye transit yolunun aşağı sürbehana kol verdiği noktanın biraz yukarısına tesadüf eden yerinde gemi kalıntısına benzeyen bir cisim gördü. Bu hayret uyandıran şekil bulunduğu mıntıka göz önünde tutulduğu taktirde insanın aklını 7000 senelik Nuh efsanesine ve gemisine götürüyordu. Haber yıldırım gibi yayıldı. Gazeteler yazdılar. Fakat insanlığın binlerce senelik hayallerini gerçekleştirebilecek olan bu cismin fotoğrafını Nuh'un gemisini göstermesi ihtimali ne olursa olsun dünyanın önüne sermek sermek şerefi Hayat mecmuasına nasip oldu. Gemiye benzer şekil daire içinde görülmektedir. Büyütücü alet bu cismi 150 metre olarak göstermektedir ki bu da kutsal kitaplarda belirtilen ölçüye tamamen uymaktadır. Geminin biraz altında Naşar köyü görülmektedir.   

STEREOPLANIGRAPH
Sözü geçen şekil bu odada bu makinelerde keşfedildi. Resimde sağdaki masada harita yüzbaşısı İlhan Durupınar'ı görüyorsunuz. Yandaki resim ise aynı makinenin ibre ucundaki kalemiyle çizdiği bu gemi şeklinin 4.500 metre yükseklikten görünüşüdür. Durum 1/7500 mikyasındaki fotoğraf üzerinde de aynen görülmektedir. Bir gemiyi anlatan başlıca karakteristik hatlar yukarıdaki çizelgede belirtilmektedir...1959