1959 "Saraydan Kız Kaçırma" Temsili


DEVLET OPERASININ "SARAYDAN KIZ KAÇIRMA" TEMSİLİ
Mozart'ın gençlik yıllarındaki yaratma gücü havasında meydana getirdiği bu gençlik kudreti ve safiyeti ile dolu neşeli, ince eseri ilk defa bu sene Ankara devlet operasında temsil edildi. "Saraydan kız kaçırma" bir milli opera, bir Alman operası olmakla beraber her şeyden önce Türk insanının hoşgörüsünü, iyilik severliğini ve mertliğini ifade bakımından ayrıca bir ehemmiyet taşımaktadır. Müzik, esere bir Türk atmosferi verebilmek için yer yer mehter musikisi havasını canlandıran motifler eklenmiştir. Operanın konusu 16. yüzyılda Topkapı sarayında geçer. Sultan Selim esir cariyesi Konstanze'ye deli gibi aşıktır. Konstanze ise nişanlısı Belmonte'yi sever. Belmonto, nişanlısının saraydaki hizmetçisi Blonde ve yine sarayda olan eski uşağı Pedrillo vasıtasıyla nişanlısını kaçırmak gayesi ile hizmetkar olarak saraya girer. Tam hep beraber kaçacakları sırada yakalanırlar. Sultan, Türk alicenaplığını sembolü olarak hayatlarını bağışlar. Mozart bundan sonra dünya tecrübesine güvenerek "Figaro", "Don Juan" ve "Sihirli Flüt" gibi diğer eserlerini yaratmıştır. Bunlarda opera sanatının incileridir. Fakat ne çare ki "Saraydan kız kaçırma"da ki bakir ve saf hava o operalarda noksandır...

Bu fotoğrafta tenor Doğan Onat (Belmonte) ile Hilmi Girginkoç (Osman)... İlk baştaki fotoğrafta ise : Ferhan Onat (Konstanze), Doğan Onat ve Müveddet Günbay (Blonde) icra esnasında görülmektedir...1959