J. J. Barenga 1964 Tüvit Tayyör.


Tüvitten, reglan kollu, etek ucuna ve tayyörün yakasına biye geçirilmiş bir takım... J. J. Barenga 1964