Karl Dönitz


ADOLF HİTLER'DEN SONRA ALMANYAYI BEN İDARE ETTİM !
Bu iddiada bulunan büyük amiral Karl Dönitz yukarıdaki fotoğrafında İkinci Cihan harbi döneminde bir teftişi esnasında görülmektedir... 

İkinci cihan harbinin başlamasından birkaç gün evvel Komodor Karl Dönitz (ortada) Adolf Hitler ile beraber iken... 

Flensburg'daki Patria gemisine davet edilen Dönitz hemen tevkif edilmişti. Bu fotoğraf bu anı tespit etmektedir...  

Büyük Amiral Karl Dönitz (arkada solda) Nürnberg harp suçluları mahkemesinde. Ön sırada solda Rudolf Hess, sağda ise hariciye vekili Joachim Von Ribbentrop