ABANT GÖLÜNDE ALABALIK YETİŞTİRİLİYOR !


ABANT GÖLÜNDE ALABALIK YETİŞTİRİLİYOR !
Memleketimizde ilk defa Abant gölü kıyısında kurulan küçük bir üretme çiftliğinde suni ilkah yolu ile senede 500.000'den az olmamak üzere alabalık yumurtası inkişaf ettiriliyor. Üstte;
YERLEŞTİRİLİYOR : Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra boyları 2.5-3 cm. oluncaya kadar küçük havuzlarda büyütülmekte akabinde gölün kumluk ve çakıllı yerlerine bırakılmaktadır.  

İLKAH : Göl suları buz tutmadan önce hususi ağlarla yakalanan erkek ve dişi alabalıkların canlı canlı sperma ve yumurtaları alınarak, birleştirilmeleri suretiyle ilkahları yapılır. Canlı balıklar sonrasında öbür sene tekrar yakalanmak üzere göle bırakılırlar... 

İLKAHTAN SONRA : Yumurtalar sun'i olarak ilkah edildikten sonra inkubatörlere yerleştirilir ve daimi kontrol altında bulundurulur. İki ay sürecek olan kuluçka safhasını burada geçireceklerdir. Yanda Doktor Fethi Akşıray yumurtaları kontrol ederken, üstte de alabalık yumurtaları görülüyor. Mat ve beyaz renkli yumurtalar ilkah edilmemiş olanlardır...

YAVRULAR : İki ay sonra yumurtadan çıkan yavruların karın tarafında büyük birer gıda kesesi vardır. Yavru balıklar küçük havuzlarda 15 gün başka gıda almadan bu gıda kesesini bitirirler...1959