1959 Rüdesheim Şarap Festivali


HAYAT DÜNYANIN EN MEŞHUR ŞARAP ŞEHRİ RÜDESHEIM FESTİVALİNDE
Pan American'ın 10.000 metreye yakın yükseklikten saatte 925 kilometre süratle uçan jet uçağı ile 2 saat 40 dakikada İstanbul'dan Frankfurt'a gittikten ve bu tarihi bankerler şehrinin vitrinlerinde Batı Almanya'nın sanayi haşmetini seyrettikten sonra birkaç saat ilerideki Rüdesheim, insana adeta başka bir dünyadan parça gibi geliyor. Halbuki orta çağ evleri ile Rüdesheim, Almanya'nın insanın bir çocuğun oyuncağını okşadığı gibi okşayacağı veya bir çikolata gibi yiyeceği gelen pırıl pırıl Grimm masalı şehirlerinden yalnız bir tanesidir. Ancak bu şehircik Ren ve Mosel nehirlerinin kıyılarına yerleştirilmiş benzerleri gibi dünyanın en güzel beyaz şarabını imal ediyor ve içiyor...
Ve nihayet onda hiçbirinde olmayan bir hususiyet var : Drossel sokağı. 2 metre genişliğinde iki yanı yalnız lokallerle sıralanmış ve dünyaca meşhur bu sokakta Almanyayı saran büyük neşe son haddini bulmuştur. Yedisinden yetmişine kadar herkes bu sokağın lokallerinde ve lokallerinden taşarak sokakta sabahlara kadar dans etmektedirler. 

Burada duyulan kahkahalar bir mektep çıkışında veya bir bayram gününde duyduğunuz kahkahalar kadar taze. Sokağın biraz ilerisinde Avrupa'nın ve Amerika'nın en zengin masalarını süsleyen şarapları imal eden firmaların mahzenleri var. Rüdesheim'a yapılan hususi bir geziye davetli olan Hayat muhabiri de bu mahzenlerden birine indi.
Grupta mahalli kıyafetlerini giymiş yılın şarap kraliçesi ve prensesleri de vardı. Hep birlikte binlerce şişenin ve en genci 100 yıllık olan şarap fıçılarının sıralandığı mumlarla aydınlatılmış koridorlarda gezildi. Nihayet bir mezar önünde duruldu. Evet, bu taşı ve kitabesiyle hakiki bir mezardı. Yalnız içinde insan değil dokuz şarap şişesi gömülüydü. Bu şişelerden ilk üçü 20, ikinci üçü 50, son üçü de 100 sene sonra çıkartılacak ve toprakla rutubetin Rüdesheim şarabı üzerinde bıraktığı tesir ölçülecek idi.
Mezarın başında da mumlar yanıyordu. İşte yukarıda ve yanda mühim bir sanayinin bu kadar romantik bir şekilde yürütüldüğü Rüdesheim'dan iki enstantane. Fotoğraflarda Drossel sokağı ve şarap mezarı önünde şarap prensesleri...1959